De Organisatie

Hieronder staan de verantwoordelijkheden van de organisatie weergegeven:

  • De dagelijkse leiding van de woongroep komt te liggen bij de gecontracteerde zorgaanbieder.
  • De stichting zal met elke bewoner een individueel huurcontract afsluiten.
  • De stichting faciliteert dat er voor elke bewoner een goede zorgovereenkomst wordt afgesloten zodat er voldoende zorg kan ingezet worden uitgevoerd door een met zorg uitgekozen zorgaanbieder in de hoedanigheid van HeartCare.
  • Het bestuur zal de individuele toekenningsbeschikkingen van het PGB/Wajong samen met de wettelijke vertegenwoordigers verifiëren.
  • Tevens zal het bestuur verantwoordelijk zijn voor het opstellen en de zorg voor het naleven van belangrijke reglementen zoals o.a.
  • Procedure toelating nieuwe bewoner.
  • Betrokken bij aanname personeel.
  • Huishoudelijk reglement.
  • Veiligheidsprocedure en afspraken met betrekking tot brandveiligheid en onderhoud

Missie en visie

De libel als totemdier:                                                                                                 

Als de libel in je leven verschijnt sta je op het punt een transformatie door te maken.
Nistelrode, de toekomstige woonplek ligt, midden in het mooie natuurgebied de Maashorst.
Een plek waar de natuur veel diversiteit biedt.
Een Libel, aanwezig in 33 soorten voelt zich hier in het bijzondere micro-klimaat erg thuis.
Over de hele wereld, in allerlei culturen heeft de Libel een bijzondere betekenis.
Als zogenaamd totemdier staat de Libel voor transformatie, vooruitgang en de gave om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Missie:

De Stichting  Woongroep de Libel heeft zich ten doel gesteld mensen met een verstandelijke beperking een veilige omgeving aan te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kunnen worden. Wonen in een kleinschalige woonvorm biedt de mogelijkheid om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Dit wensen wij te realiseren door 24-uurs zorg te verlenen in een nagebootste gezinssituatie met een toegewijd team. Dit team dient zich te kenmerken door eigen verantwoordelijkheid, grote betrokkenheid bij de bewoners en een flexibelle taakstelling en instelling. Waardoor de benodigde zorg en de juiste aandacht voor de bewoners kan worden geboden. De Stichting organiseert en verleend de zorg niet zelf. De zorg wordt ingehuurd waarbij gekeken wordt of het personeel van deze zorginstelling passen bij onze cliënten.

Visie:

In Nistelrode wordt de locatie gebouwd.
Het project dat wij voor ogen hebben vormt een unieke kans om de woonwens van onze cliënten en hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers te verwezenlijken en dient tegelijkertijd als katalysator te fungeren voor het leggen van verbindingen en stimuleren van ontmoetingen tussen alle inwoners van Nistelrode.
Het is onze overtuiging dat realisatie van dit project in belangrijke mate kan bijdragen aan het vergroten van de sociale cohesie in Nistelrode. De stichting richt zich op (jong)volwassenen. Het is voor onze potentiële cliënten belangrijk een nieuwe veilige omgeving te vinden.

De Stichting wil graag een woonvoorziening bieden waar het fijn is om te wonen en op bezoek te komen. Realisatie van dit woonproject, waarbij jongeren met een verstandelijke beperking de kans wordt geboden om echt onderdeel uit te maken van een lokale gemeenschap, past naar onze mening voor 100% bij de politieke wens om een ‘inclusieve’ samenleving te creëren, waarbij iedereen, ook mensen met een beperking volwaardig deelnemen.