De Stichting Woongroep de Libel is vanaf 4 juli 2019 ANBI gecertificeerd

Afbeeldingsresultaat voor anbi

Beleidsplan 2019-2022 Stichting Woongroep De Libel

Juli 2019

Inleiding:

Dit beleidsplan beschrijft hoe Stichting Woongroep De Libel haar project realiseert.

Het ontstaan:

Stichting Woongroep De Libel is opgericht op 4 juli 2019, door notaris Dhr. Mr. E.J.W.M. van Egeraat van SVN Notarissen, locatie Uden.

Waarom dit initiatief:

Zorg en ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking vraagt ons inzien om een nieuwe aanpak.

 • Wonen en zorg is nog te vaak te grootschalig en onpersoonlijk
 • Er wordt teveel de nadruk gelegd op de beperkingen en er is te weinig aandacht voor het ontwikkelen van individuele talenten
 • Mensen met een verstandelijk handicap leven vaak buiten de maatschappij
 • Persoonlijke aandacht en tijd voor het individu zijn vaak wegbezuinigd
 • Zelfstandig wonen wordt vaak te lang uitgesteld

Wij willen laten zien dat het ook anders kan.

Geborgen ontplooiing maakt Stichting Woongroep De Libel uniek

Wij willen een zinvol en gelukkig leven bieden vanuit vier belangrijke bouwstenen.

 • Zelfontplooiing; Persoonlijke groei, en je unieke talenten ontplooien.
 • Erkenning en waardering; Respect en participerend in de samenleving.
 • Sociaal contact; Vriendschap, liefde en positief- sociale relaties.
 • Veiligheid en Zekerheid; Een thuis, zoveel mogelijk zelfstandigheid met deskundige begeleiding.

Doel van de Stichting:

De Stichting heeft ten doel de materiële en immateriële ondersteuning en bevordering van woongroep De Libel en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit tracht de Stichting te bereiken door;

 • Het in eigendom verwerven of huren van geschikte woning(en) ten behoeve van een gezamenlijke huisvesting.
 • Het verwerven van fondsen voor het beheer en de exploitatie.
 • Het aanbieden van continue zorg en begeleiding op maat.
 • Het bieden van eigen privacy aan de individuele huisbewoner.
 • Samen te werken met- en gebruik maken van de diensten van instellingen, personen of stichtingen die een gelijk doel nastreven.
 • Alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel van de Stichting bevorderlijk of wenselijk kunnen zijn.

Het vermogen van de Stichting:

Het vermogen van de Stichting zal gevormd worden door;

 • Bijdragen welke worden ontvangen als tegemoetkoming in de exploitatie van de Stichting.
 • Subsidies en andere bijdragen.
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten.
 • Alle andere verkrijgingen en baten.

Erfstellingen mogen door de Stichting slecht worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Het financiële uitgangspunt van Stichting Woongroep De Libel is gezond blijven zonder winstoogmerk. De cliënten van de Stichting betalen huur en servicekosten van hun Wayong-uitkering. De zorg wordt gezamenlijk ingekocht met de PGB-s. 

Het bestuur:

Het bestuur van de Stichting Woongroep De Libel bestaat uit:

Franc Reefman, voorzitter en secretaris

Nico Manders, algemeen bestuurslid

Paul Koenen, Penningmeester

Sylvia Cuppen, algemeen bestuurslid

Het bestuur verleent  haar diensten zonder enige vorm van beloning, alleen de gemaakte onkosten worden uiteraard wel vergoed.

Tot slot:

Kleinschalig wonen met de regie van de zorg in eigen hand, biedt ons inziens de beste mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking of meervoudige beperking.

Zij hebben een sterke behoeft aan liefdevolle zorg-op-maat en de warmte en geborgenheid van een fijn huis. Ons doel is een fijne, duurzame woonplek voor veertien volwassen met verstandelijke of meervoudige beperkingen te realiseren en in stand te houden. Midden in de samenleving, want ook onze cliënten horen erbij.

Financiën:

Klik op onderstaande link om het financieel jaarverslag te downloaden

Financieel jaarverslag 2023

Financieel jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019