Waarom dit Initiatief?

Zorg en persoonlijke ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking vraagt, ons inzien, om een nieuwe aanpak!

  • Wonen en zorg is nog te vaak te grootschalig en onpersoonlijk.
  • Er wordt teveel de nadruk gelegd op de beperkingen en er is te weinig aandacht voor het ontwikkelen van individuele talenten.
  • Mensen met een verstandelijke handicap leven vaak buiten de maatschappij
  • Persoonlijke aandacht en tijd voor het individu zijn vaak wegbezuinigd.

De initiatiefnemers, 2 ouderparen, beide met een zoon met een verstandelijke handicap en ervaring in een ouderinitiatief, willen laten zien dat het ook in hun ogen ook anders kan.